Trang sức kim cương
Ổ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG
Mã sản phẩm: NNu 907_CCKC46
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 0,9 chỉ
Giá bán: Liên hệ

NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (NNu559_CCKC28)

28,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (NNu423_CCKC22)

75,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (NNu295_CCKC15)

80,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (NNu293_CCKC15)

73,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (NNu280_CCKC14)

24,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7660)

55,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7652)

24,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7644)

26,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7635)

33,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7613)

35,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7604)

31,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7594)

24,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7587)

24,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7577)

28,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_1861)

56,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 25/06/2018 03:03)