Trang sức đá qúy
Nhẫn nữ gắn đá Ruby
Mã sản phẩm: NNu 304_CCR16
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ