Trang sức đá qúy
Kiềng nối mặt
Mã sản phẩm: K 022_CCR6
Loại sản phẩm: Kiềng nối mặt
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ