Trang sức đá qúy
Kiềng nối mặt
Mã sản phẩm: KNM 008_CCNT2
Loại sản phẩm: Kiềng nối mặt
Tên đá: Ngọc trai (Pearl)
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ