Trang sức đá qúy
Chuỗi Trai
Mã sản phẩm: CT 052_CC13
Loại sản phẩm: Chuỗi
Tên đá: Ngọc trai (Pearl)
Chất liệu,hàm lượng: Đá quý thiên nhiên
Giá bán: Liên hệ