Trang sức đá qúy
Chuỗi Ruby
Mã sản phẩm: CR 010_CC3
Loại sản phẩm: Chuỗi
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: Đá quý thiên nhiên
Giá bán: Liên hệ