Trang sức đá qúy
Chuỗi Ruby
Mã sản phẩm: CR 005_CC2
Loại sản phẩm: Chuỗi
Chất liệu,hàm lượng: Đá quý thiên nhiên
Giá bán: Liên hệ