Trang sức đá qúy
Chuỗi cẩm thạch
Mã sản phẩm: CCT 021_CC6
Loại sản phẩm: Chuỗi
Tên đá: Emerald
Chất liệu,hàm lượng: Đá quý thiên nhiên
Giá bán: Liên hệ