Trang sức cưới
VÒNG TAY VÀNG TA GẮN NGỌC TRAI (24K)
Mã sản phẩm: V17
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: Ngọc trai
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 4,7 chỉ
Giá bán: Liên hệ