Trang sức cưới
VÒNG TAY VÀNG TA GẮN ĐÁ TOPAZ (24K)
Mã sản phẩm: V15
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: Topaz
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 5,7 chỉ
Giá bán: Liên hệ