Trang sức cưới
VÒNG TAY VÀNG TA GẮN ĐÁ RUBY (24K)
Mã sản phẩm: V16
Loại sản phẩm: Vòng tay
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 5,2 chỉ
Giá bán: Liên hệ