Trang sức cưới
VÒNG TAY CUỐN HOA VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: V14
Loại sản phẩm: Vòng tay
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 5,7 chỉ
Giá bán: Liên hệ