Trang sức cưới
Nhẫn cưới
Mã sản phẩm: NC 004_PT1
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Trọng lượng: 1,50 chỉ
Giá bán: Liên hệ