Trang sức cưới
Nhẫn cưới
Mã sản phẩm: NC 843_PTKC43
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Chất liệu,hàm lượng: Vàng hồng 75%
Giá bán: Liên hệ