Trang sức cưới
Nhẫn cưới
Mã sản phẩm: NC 744_PTKC38
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Giá bán: Liên hệ