Trang sức cưới
Nhẫn cưới
Mã sản phẩm: NC 067_PTR4
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ