Trang sức cưới
Nhẫn cưới
Mã sản phẩm: NC 066_PTR4
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Tên đá: Ruby
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Giá bán: Liên hệ