Trang sức cưới
Nhẫn cưới
Mã sản phẩm: NC 017_MN1
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Giá bán: Liên hệ