Trang sức cưới
Nhẫn cưới
Mã sản phẩm: NC-777_PTKC39
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 58.5%
Giá bán: Liên hệ