Trang sức cưới
LẮC TAY KHÚC VÀNG TA GẮN ĐÁ SAPPHIRE (24K)
Mã sản phẩm: L01
Loại sản phẩm: Lắc tay nữ
Tên đá: Sapphire
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 5,2 chỉ
Giá bán: Liên hệ