Trang sức cưới
LẮC TAY KHÚC VÀNG TA GẮN ĐÁ EMERALD (24K)
Mã sản phẩm: L05
Loại sản phẩm: Lắc tay nữ
Tên đá: Emerald
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 5,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ