Trang sức cưới
LẮC TAY BI VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: L02
Loại sản phẩm: Lắc tay nữ
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 3 - 5 chỉ
Giá bán: Liên hệ