Trang sức cưới
LẮC KIM TIỀN (24K)
Mã sản phẩm: L17
Loại sản phẩm: Lắc tay nữ
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 5,4 chỉ
Giá bán: Liên hệ