Trang sức cưới
LẮC KIỂU VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: L19
Loại sản phẩm: Lắc tay nữ
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 15 chỉ
Giá bán: Liên hệ