Trang sức cưới
LẮC HOA VÀNG TA (24K)
Mã sản phẩm: L07
Loại sản phẩm: Lắc tay nữ
Chất liệu,hàm lượng: 99.9
Trọng lượng: 7 chỉ
Giá bán: Liên hệ