Trang sức bạc
MẶT DÂY GẮN AMETHYST (MD_8522)
Mã sản phẩm: MD_8522
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: AMETHYST
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 1,4 chỉ
Giá bán: Liên hệ