Nhẫn cưới
NHẪN CƯỚI VÀNG TRẮNG 18K GẮN KIM CƯƠNG
Mã sản phẩm: NC 045_PTKCT
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Tên đá: Kim cương tự nhiên
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 1,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ

NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 32)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 31)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 30)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 52)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 51)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 50)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 49)

7,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 48)

6,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 47)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 46)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 45)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 44)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 43)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 42)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 41)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:20)