Nhẫn cưới
NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG
Mã sản phẩm: NC 188_PTKCV
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Tên đá: Kim cương tự nhiên
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,8 ly
Giá bán: Liên hệ

NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3663)

9,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3232)

19,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 14K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3225)

6,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3219)

17,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 14K (DSC 3204)

6,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3199)

6,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 14K (DSC 3194)

6,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG HỒNG 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3188)

6,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 14K (DSC 3182)

5,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 14K (DSC 3177)

6,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 14K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3172)

5,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 14K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3166)

5,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3151)

7,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG HỒNG 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3144)

9,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3135)

9,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)