Nhẫn cưới
NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG
Mã sản phẩm: NC 188_PTKCV
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Tên đá: Kim cương tự nhiên
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,8 ly
Giá bán: Liên hệ

NHẪN CƯỚI VÀNG HỒNG 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3045)

7,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3038)

8,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3019)

9,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3013)

7,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 14K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3007)

4,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG HỒNG 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3001)

7,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG HỒNG 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 5312)

50,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 5302)

6,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG HỒNG 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 5297)

25,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 5291)

32,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K (DSC 3720)

7,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG HỒNG 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3707)

9,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG HỒNG 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3687)

6,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3682)

9,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3670)

9,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)