Nhẫn cưới
NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG
Mã sản phẩm: NC 188_PTKCV
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Tên đá: Kim cương tự nhiên
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,8 ly
Giá bán: Liên hệ

NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 29)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 28)

6,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 27)

6,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 26)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 25)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG TRẮNG 14K GẮN ĐÁ CUBIC (NC 017)

5,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 7689)

7,310,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3701)

18,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3693)

6,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3091)

19,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3086)

17,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3081)

12,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3075)

17,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN (DSC 3065)

18,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ CUBIC (DSC 3052)

6,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)