1800 585899
Trang sức thịnh hành
Nhẫn nữ
Mã sản phẩm: NNu 467_PT24
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Giá bán: Liên hệ
Giá thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng vàng hoặc trọng lượng đá. Vui lòng gọi: Tư vấn trang sức: 1800 58 58 99. Tư vấn Vàng Rồng Thăng Long: 1800 6899.