1800 585899
Trang sức đá qúy
Hoa tai ngọc cẩm thạch
Mã sản phẩm: HT 033_CCCT2
Loại sản phẩm: Hoa tai
Tên đá: Ngọc cẩm thạch (Jade)
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ
Giá thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng vàng hoặc trọng lượng đá. Vui lòng gọi: Tư vấn trang sức: 1800 58 58 99. Tư vấn Vàng Rồng Thăng Long: 1800 6899.