Nhẫn cầu hôn
NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG (18K)
Mã sản phẩm: F08
Loại sản phẩm: Nhẫn cầu hôn
Tên đá: Kim cương
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 0,9 chỉ
Giá bán: Liên hệ

NHẪN CẦU HÔN VÀNG TRẮNG 18K GẮN KIM CƯƠNG (NC 882)

22,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN VÀNG TRẮNG 18K GẮN KIM CƯƠNG (NC 620)

45,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN VÀNG TRẮNG 18K GẮN KIM CƯƠNG (NC 602)

43,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN VÀNG TRẮNG 18K GẮN KIM CƯƠNG (NNu 197)

30,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN VÀNG TRẮNG 18K GẮN KIM CƯƠNG (DSC 1870)

48,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN VÀNG TRẮNG 18K GẮN KIM CƯƠNG (DSC 1798)

16,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN 14K GẮN ĐÁ CUBIC (NNu 426_CCKC22)

3,150,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN 18K GẮN ĐÁ SAPPHIRE (NNu 399_CCS20)

11,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN 18K GẮN ĐÁ RUBY (NNu 393_CCR20)

13,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN 18K GẮN ĐÁ SAPPHIRE (NNu 326_CCS17)

16,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN 18K GẮN ĐÁ CUBIC (NNu 254_CCKC13)

5,160,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN 18K GẮN ĐÁ CUBIC (NNu 250_NN13)

3,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN 18K GẮN ĐÁ CUBIC (NNu 249_CCKC13)

3,440,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN 18K GẮN ĐÁ CUBIC (NNu 220_NN11)

3,440,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)


NHẪN CẦU HÔN 18K GẮN ĐÁ RUBY (NNu 213_CCR11)

10,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 02/05/2018 09:38)