Mẫu thiết kế
Nhẫn nữ
Mã sản phẩm: MTK 09
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Giá bán: Liên hệ