Mẫu thiết kế
Nhẫn nữ
Mã sản phẩm: MTK 01
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ