Mẫu thiết kế
Nhẫn cưới
Mã sản phẩm: MTK 08
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Giá bán: Liên hệ