Mẫu thiết kế
Nhẫn cưới
Mã sản phẩm: MTK 06
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ