Mẫu thiết kế
Mẫu thiết kế
Mã sản phẩm: MTK 23
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Giá bán: Liên hệ