Mẫu thiết kế
Mẫu thiết kế
Mã sản phẩm: MTK 19
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Giá bán: Liên hệ