× Popup sinh nhật công ty

giá vàng khu vực Hà nội (Hanoi’s Gold Price) ĐVT 1 = 1.000 vnđ

Thương phẩm (Brand of gold) Loại vàng (types of gold) Hàm lượng (content) Mua vào (buy) Bán ra (sell) Trạng thái (status)
VÀNG MIẾNG VRTL 999.9
(24k)
5404 5479
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9
(24k)
5404 5479
QUÀ MỪNG
BẢN VỊ VÀNG
999.9
(24k)
5404 5479
VÀNG MIẾNG SJC 999.9
(24k)
6833 6915
VÀNG TRANG SỨC 999.9 999.9
(24k)
5325 5465
VÀNG TRANG SỨC 99.9 99.9
(24k)
5315 5455
VÀNG HTBT 999.9
(24k)
5315 Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9
(24k)
5265 Liên hệ  

Cập nhật lúc 17/05/2022 18:25 Nguồn: www.btmc.vn

Biểu đồ giá vàng trong nước (Hà Nội) và thế giới (Hanoi’s Gold Price)

15 Khuyến mãi hot nhất

quảng cáo home 1 1200x116
quảng cáo home 2 1199x117