Tư vấn
Thông tin cần biết
Liên kết khách hàng đối tác

Chính sách thanh toán

Ngày 14/10/2019

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Công ty chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc qua thẻ ngân hàng, áp dụng đối với trang sức vàng tây, trang sức vàng ta. Mọi giao dịch, mua bán ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác