Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 20/09/2018

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29-06-2018

Các thương hiệu vàng trong nước có nhiều chiều hướng biến động khác nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long tăng dần vào cuối phiên. ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28-06-2018

Các thương hiệu vàng trong nước có chiều hướng biến động chung là đi xuống trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long giảm mạnh vào cuối ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 27-06-2018

Các thương hiệu vàng có ít biến động trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long đi xuống dần vào cuối phiên. Giá vàng thế ổn định trong phần ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26-06-2018

Các thương hiệu vàng có chiều hướng đi xuống vào cuối phiên. Giá vàng rồng Thăng Long có mức giảm mạnh nhất, giá vàng SJC biến động không nhiều. Giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25-06-2018

Các thương hiệu vàng có chiều hướng biến động trong ngày tăng giá vào cuối phiên. Giá vàng rồng Thăng Long và SJC không có mức biến động nhiều. Về cuối phiên, ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22-06-2018

Các thương hiệu vàng có chiều hướng tăng giá mạnh vào cuối phiên. Giá vàng rồng Thăng Long và SJC không có mức biến động nhiều. Về cuối phiên, giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21-06-2018

Các thương hiệu vàng có chiều hướng giảm giá mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long và thế giới có mức giảm mạnh vào cuối phiên. Đồ ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác