Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 24/05/2018

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 27-02-2018

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang, giảm. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26-02-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi tăng và giữ ổn định ở phiên chiều.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22-02-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi tăng nhẹ ở phiên sáng sau đó quay đầu giảm đến cuối phiên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12-02-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng, giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 09-02-2018

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng, giảm nhẹ. Đồ thị Vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi giảm ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 08-02-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và giảm nhẹ.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 07-02-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi tăng đều. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và tăng nhẹ.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác