Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 19/01/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 9-11-2018

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay đi ngang và giảm nhẹ, giá vàng lặng sóng theo nhịp giảm của giá vàng thế giới. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang, giữ ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 8-11-2018

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi lượn sóng nhẹ, giá vàng biến động tăng giảm trong biên độ hẹp. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 7-11-2018

Đồ thị giá vàng trong nước và đồ thị giá vàng thế giới ngày hôm nay có hướng đi tăng đều đến cuối phiên. Đồ thị vàng SJC ngày hôm nay tăng khoảng 70.000 ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 6-11-2018

Phiên giao dịch hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi lượn sóng nhẹ, giá vàng biến động trong biên độ hẹp. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 05-11-2018

Đồ thị giá vàng trong nước phiên hôm nay có hướng đi giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có chiều hướng tăng và đi ngang, giá vàng biến động nhẹ trong bối cảnh ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 2-11-2018

Đồ thị giá vàng SJC đi ngang giữ ổn định trong toàn phiên giao dịch. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi lượn sóng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 1-11-2018

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng đều trong toàn phiên giao dịch. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng trong phiên sáng và đảo ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác