Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 16/01/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26-11-2018

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng đều trong toàn phiên. Đồ thị giá ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23-11-2018

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay đi có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị vàng SJC ngày hôm nay giảm 30.000 đồng/lượng, đồ thị vàng Rồng Thăng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22-11-2018

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng đều trong toàn phiên giao dịch. Đồ thị ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21-11-2018

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang và giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20-11-2018

Trong phiên giao dịch hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang, tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ổn định trong phiên sáng và ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19-11-2018

Trong phiên giao dịch hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang, tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang trong toàn phiên giao ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 16-11-2018

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay đi có hướng đi ngang, tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang, giữu ổn định trong toàn phiên giao ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác