Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 17/11/2018

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 09-10-2018

Trong phiên giao dịch hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang, tăng, giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ổn định trong toàn phiên giao ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 08-10-2018

Đồ thị giá vàng trong nước phiên ngày hôm nay đi ngang, tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới tăng trong phiên sáng và đi ngang trong phiên chiều.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 05-10-2018

Đồ thị giá vàng trong nước phiên ngày hôm nay có hướng đi ngang và tăng, giảm nhẹ, giá vàng không có nhiều biến động. Đồ thị giá vàng thế giới giữ ổn định ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 04-10-2018

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang, tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang, ổn định trong toàn phiên giao dịch.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 03-10-2018

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có xu hướng đi ngang giảm. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang, và giảm ở phiên chiều. Đồ thị giá vàng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 02-10-2018

Đồ thị giá vàng trong nước phiên ngày hôm nay gần như đi ngang, một số thương hiệu nhích nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới giữ ổn định trong toàn phiên giao dịch.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 01-10-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi ngang, tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang và sau đó giảm về cuối phiên chiều.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác