Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 16/01/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 5-12-2018

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi giảm nhẹ trong suốt phiên hôm nay. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long ngày hôm nay có hướng đi xuống giảm nhẹ vào phiên sáng đến ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 4-12-2018

Đồ thị giá vàng trong nước phiên hôm nay có hướng đi ngang và giảm nhẹ, giá vàng biến động trong biên độ hẹp. Đồ thị giá vàng thế giới hôm nay đi ngang, giá ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 3-12-2018

Đồ thị giá vàng SJC biến động trong biên độ hẹp. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang trong ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 30-11-2018

Đồ thị giá vàng SJC có hướng đi ngang hoàn toàn trong phiên giao dịch hôm nay. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi ngang tăng nhẹ. Đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29-11-2018

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng SJC có hướng đi tăng nhẹ đến cuối phiên. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long gần như đi ngang, giá vàng ít biến động. Đồ thị giá ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28-11-2018

Đồ thị giá vàng SJC ngày hôm gần như đi ngang, giá vàng ít biến động. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng nhẹ đến cuối phiên. Đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 27-11-2018

Giá vàng giảm nhẹ trước áp lực thị trường chứng khoán được củng cố, giá đô la Mỹ phục hồi. Đồ thị giá vàng thế giới và trong nước phiên ngày hôm nay cùng đi ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác