Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 20/09/2018

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 09-08-2018

Giá các thương hiệu vàng trong nước không có nhiều biến động trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long giữ nguyên mức giá thời điểm mở đầu, ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 08-08-2018

Giá các thương hiệu vàng trong nước không có nhiều biến động trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cuối phiên giảm không đáng kể. Giá vàng rồng Thăng Long giữ ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 07-08-2018

Giá các thương hiệu vàng trong nước không có nhiều biến động trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cuối phiên tăng không đáng kể. Giá vàng rồng Thăng Long giữ ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 06 -08-2018

Giá các thương hiệu vàng đi xuống vào nửa sau phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long đi xuống ngay từ đầu phiên giao dịch. Giá vàng thế giới ổn ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 03 -08-2018

Giá các thương hiệu vàng không có nhiều biến động trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long tăng nhẹ sau thời điểm 10h30. Giá vàng thế giới ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 02-08-2018

Giá các thương hiệu vàng không có nhiều biến động trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long giảm sau thời điểm 9h30. Giá vàng thế giới không ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 01-08-2018

Giá các thương hiệu vàng không có nhiều biến động trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Giá vàng rồng Thăng Long ổn định sau thời điểm 9h30. Giá vàng thế giới ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác