Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 16/01/2019

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25-12- 2018

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có chiều hướng đi xuống, mức giảm tương đối. Đồ thị vàng SJC ngày hôm nay giảm khoảng 70.000 đồng/lượng - 80.000 ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24-12-2018

Đồ thị giá vàng SJC phiên hôm nay có chiều hướng đi lên. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng giảm lên xuống trong biên độ hẹp. Đồ thị giá vàng thế ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21-12- 2018

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có khá nhiều biến động. Đồ thị vàng SJC hôm nay tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng, đồ thị vàng Rồng Thăng Long biến động lên ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19-12-2018

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới ngày hôm nay đều có hướng đi lên. Đồ thị vàng SJC ngày hôm nay tăng 20.000 đồng/lượng, đồ thị vàng Rồng Thăng Long tăng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20-12- 2018

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có chiều hướng đi lên. Đồ thị vàng SJC và giá vàng thế giới ngày hôm nay tăng nhẹ 30.000 đồng/lượng, đồ thị vàng Rồng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18-12- 2018

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có những diễn biến trái chiều. Đồ thị vàng SJC ngày hôm nay giảm nhẹ 40.000 đồng/lượng, trong khi đó đồ thị vàng Rồng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 17-12-2018

Đồ thị giá vàng trong nước ngày hôm nay có hướng đi xuống. Đồ thị vàng SJC ngày hôm nay giảm 10.000 đồng/lượng, đồ thị vàng Rồng Thăng Long giảm 30.000 ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác