Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 17/11/2018

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29-10-2018

Đồ thị giá vàng trong nước đi ngang trong phiên sáng và đồng loạt đảo chiều đi xuống trong phiên chiều. Trong khi đó, đồ thị giá vàng thế giới đi ngang, giữ ổn ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26-10-2018

Đồ thị giá vàng SJC ngày hôm có hướng đi tăng đều trong toàn phiên giao dịch. Đồ thị giá vàng Rồng Thăng Long có hướng đi tăng nhẹ đến cuối phiên. Trong khi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25-10-2018

Đồ thị giá vàng trong nước phiên ngày hôm nay có hướng đi giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới giữ ổn định trong toàn phiên giao dịch.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24-10-2018

Đồ thị giá vàng trong nước phiên ngày hôm nay có hướng tăng giảm không đồng nhất. Đồ thị giá vàng thế giới đi ngang, giá vàng ổn định trong toàn phiên giao ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23-10-2018

Biểu đồ giá vàng trong nước ngày hôm nay có hướng đi tăng giảm không đồng nhất. Thị trường giá vàng thế giới bật tăng mạnh trong phiên chiều.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22-10-2018

Phiên hôm nay, đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi giảm nhẹ. Đồ thị giá vàng thế giới có hướng đi ngang trong toàn phiên, giá vàng không biến động.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19-10-2018

Đồ thị giá vàng trong nước có hướng đi giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay. Đồ thị giá vàng thế giới gần như đi ngang và sau đó giảm nhẹ về cuối phiên chiều.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác