Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 22/05/2018

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 10-05-2018

Giá vàng các thương hiệu nhìn chung có xu hướng đi xuống trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Vàng rồng Thăng Long có xu hướng biến động nhiều nhất. Giá vàng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 09-05-2018

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng các thương hiệu có chung xu hướng đi xuống. Giá vàng rồng Thăng Long và SJC có tốc độ giảm chậm. Giá vàng thế giới ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 08-05-2018

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng các thương hiệu nhìn chung có xu hướng giảm sâu. Giá vàng rồng Thăng Long cũng có xu hướng giảm nhưng có dấu hiệu ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 07-05-2018

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng các thương hiệu nhìn chung có xu hướng giảm mạnh và ổn định vào cuối phiên. Giá vàng rồng Thăng Long cũng có sự đi ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 04-05-2018

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng các thương hiệu khá ổn định vào đầu phiên và có biến động giảm nhẹ vào cuối phiên. Giá vàng rồng Thăng Long cũng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 03-05-2018

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng các thương hiệu có những biến động khác nhau.Giá Vàng rồng Thăng Long có biến động nhiều nhất. Trong khi đó, giá ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 02-05-2018

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng các thương hiệu biến động nhẹ và có xu hướng tăng lên không đáng kể. Giá vàng thế giới hiện đang duy trì ở mức giá ...
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác