Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 19/02/2019

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 4.4.2013

Đồ thị giá vàng thế giới và trong nước cùng biến đổi nhiều trong phiên. Hình thái đồ thị mang hình zic zac.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 3.4.2013

Đồ thị giá vàng thế giới và trong nước cùng biến đổi nhiều trong phiên khi giá vàng đột ngột giảm mạnh vào đêm qua.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 2.4.2013

Không tìm được lực thúc đẩy, đồ thị giá vàng trong nước gần như đi ngang trong khi đồ thị giá vàng thế giới đi xuống trong phiên hôm nay.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 1.4.2013

Không tìm được lực thúc đẩy, đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng gần như đi ngang trong phiên hôm nay.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29.3.2013

Không tìm được hướng đi rõ ràng, đồ thị giá vàng thế giới và trong nước cùng biến đổi liên tục trong phiên ngày 29/3.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 28.3.2013

Không tìm được hướng đi rõ ràng, đồ thị giá vàng thế giới và trong nước cùng biến đổi liên tục trong phiên ngày 28/3.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 27.3.2013

Đồ thị giá vàng trong nước và thế giới cùng biến đổi nhiều trong phiên, khi đi lên, lúc đi xuống tại nhiều thời điểm.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác