Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 10/12/2018

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 2.1.2013

Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng mạnh khiến đồ thị giá vàng đi lên suốt phiên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 27.12.2012

Giá vàng thế giới và trong nước ít biến động, không đổi trong phiên khiến đồ thị giá vàng đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26.12.2012

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong khi giá vàng trong nước đứng im. Biểu đồ giá vàng mang nhiều hình thái khác nhau.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24.12.2012

Giá vàng thế giới trong nước không biến động ít khiến đồ thị giá vàng gần như đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21.12.2012

Giá vàng thế giới trong nước không biến động khiến đồ thị giá vàng đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19.12.2012

Giá vàng trong nước ít biến động, giá vàng thế giới lên - xuống thất thường kéo theo sự biến dổi hình dạng biểu đồ là những nét chính trong hình thái biểu đồ ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 20.12.2012

Giá vàng trong nước không biến động, giá vàng thế giới lên nhẹ kéo theo sự thay dổi hình dạng biểu đồ.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác