Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 13/11/2018

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 10.1.2013

Hôm nay, 16 doanh nghiệp vàng và 22 tổ chức tín dụng sẽ mua bán vàng miếng theo giấy phép mới vừa được cấp. Theo đó, từ ngày 10/1, khách hàng sẽ chỉ được mua, ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 7.1.2013

Giá vàng thế giới ít biến động khiến đồ thị gần như ngang, giá vàng trong nước tăng đều trong phiên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 2.1.2013

Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng mạnh khiến đồ thị giá vàng đi lên suốt phiên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 27.12.2012

Giá vàng thế giới và trong nước ít biến động, không đổi trong phiên khiến đồ thị giá vàng đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26.12.2012

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong khi giá vàng trong nước đứng im. Biểu đồ giá vàng mang nhiều hình thái khác nhau.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24.12.2012

Giá vàng thế giới trong nước không biến động ít khiến đồ thị giá vàng gần như đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 21.12.2012

Giá vàng thế giới trong nước không biến động khiến đồ thị giá vàng đi ngang.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác