Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 16/01/2019

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 18.4.2013

Sau khi giảm mạnh vào đầu phiên, chiều nay, giá vàng trong nước và thế giới cùng đi lên khiến hình thái đồ thị biến đổi rõ rệt theo hướng đi lên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 12.4.2013

Đồ thị giá vàng thế giới và trong nước nhìn chung đều mang hình thái đi xuống khi giá vàng đều giảm. Đồ thi giá vàng trong nước biến đổi ít hơn do giá vàng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 11.4.2013

Đồ thị giá vàng thế giới và trong nước giảm khoảng 50 – 70.000 đồng/lượng nên đồ thị giá vàng biến đổi rất ít.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 10.4.2013

Hôm nay, giá vàng trong nước và thế giới đều ít biến động nên đồ thị giá vàng gần như đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 9.4.2013

Đồ thị giá vàng thế giới và trong nước cùng biến đổi rất ít chỉ khoảng 50.000 đồng/lượng nên đồ thị giá vàng gần như đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 8.4.2013

Đồ thị giá vàng thế giới và trong nước cùng biến đổi nhiều trong phiên nhưng nhìn chung mang theo hình thái đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 5.4.2013

Đồ thị giá vàng thế giới và trong nước cùng biến đổi nhưng không nhiều trong phiên giá giá vàng biến động trong biên độ thấp khoảng 40.000 đồng/lượng.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác