Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 19/08/2018

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 2.11.2012

Giá vàng thế giới đi xuống trong khi giá vàng trong nước đi lên, sự trái chiều này khiến đồ thị giá vàng cũng đi theo nhiều hướng.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 31.10.2012

Giá vàng phục hồi nhẹ trong phiên khiến đồ thị giá vàng các thương hiệu đi lên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 30.10.2012

Giá vàng phục hồi nhẹ trong phiên khiến đồ thị giá vàng các thương hiệu đi lên.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29.10.2012

Giá vàng phục hồi nhẹ vào đầu phiên và không đổi trong phiên khiến đồ thị giá vàng đi ngang.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26.10.2012

Giá vàng trong nước và thế giới vẫn đang ở mức thấp, mặc dù được khôi phục ở đầu phiên nhưng lại giảm mạnh vào các thời điểm trong phiên khiến đồ thị giá vàng ...
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23.10.2012

Giá vàng Rồng Thăng Long đứng im trong khi vàng thế giới giảm nhẹ khiến đồ thị giá vàng trên 2 thị trường không cùng hướng đi.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19.10.2012

Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm mạnh vào đầu phiên và giảm thêm vào các thời điểm trong phiên khiến đò thị giá vàng đi xuống.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng
Liên kết khách hàng đối tác