Tin tức
Dịch vụ
Liên kết khách hàng đối tác

Phân tích biểu đồ giá vàng

Ngày 21/03/2019

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 29.07.2013

Giá vàng trong nước và thế giới không có nhiều biến động khiến đồ thị giá vàng 2 thị trường này không biến đổi nhiều trong phiên hôm nay 29/07.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 26.07.2013

Đồ thị giá vàng trong nước đi xuống trong khi đồ thị giá vàng thế giới thay đổi liên tục hình thái trong phiên hôm nay 26/07.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 25.07.2013

Đồ thị giá vàng trong nước đi xuống trong khi đồ thị giá vàng thế giới ngược chiều đi lên là hình thái biến đổi của dồ thị giá vàng phiên hôm nay 25/7.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 24.07.2013

Dù chỉ thay đổi trong biên độ rất hẹp nhưng với tần xuất dày đặc tại các thời điểm khiến hình thái đồ thị lên – xuống liên tục.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 23.07.2013

Dù chỉ thay đổi trong biên độ rất hẹp nhưng với tần xuất dày đặc tại các thời điểm khiến hình thái đồ thị lên – xuống liên tục.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 22.07.2013

Dù chỉ thay đổi trong biên độ rất hẹp nhưng với tần xuất dày đặc tại các thời điểm khiến hình thái đồ thị lên – xuống liên tục.
Xem chi tiết »
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ THỊ VÀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VÀNG NGÀY 19.07.2013

Giá vàng biến động trong biên độ hẹp khiến hình thái đồ thị giá vàng trong nước và thế giới thay đổi khá ít trong phiên.
Xem chi tiết »
Sản phẩm người dùng ưa chuộng


5,200,000 VNĐ


8,800,000 VNĐ


5,600,000 VNĐ


4,700,000 VNĐ


4,700,000 VNĐ


4,700,000 VNĐ
Liên kết khách hàng đối tác